Webbdesign

Vad är programmering och kod?

Det finns en massa saker som en dator eller ett program kan göra. Som att lösa svåra problem som man som människa har svårt att göra på egen hand. Men, för att datorn eller programmet ska kunna göra det så måste man så att säga ”säga till dem”. Datorer lyder instruktioner som människor har gett dem - det är att programmera.

Programmering används för att kunna lösa problem med hjälp av en dator. Man skriver in instruktioner för hur problemet ska lösas, på ett språk som datorn förstår. Alltså ett så kallat programmeringsspråk eller programspråk.

Datorer idag förstår bara maskinkod och det är ett språk som är svårt för oss människor att förstå. Det är därför man har skapat ett programmeringsspråk. Det är lättare då för oss människor att skriva och läsa detta språk och det kan dessutom översättas till maskinspråk. Datorns språk består i grunden enbart av (ström) PÅ eller AV, 1 och 0.

Det finns flera olika programmeringsspråk att använda sig av så som Javascript, Python, Ruby och Scala. Olika språk är bra för olika saker. Programmeringsspråken är på engelska.

Liten ordbok för programmeringsspråk

HTML: Är språket som används för att bygga hemsidor.

CSS: Används för att designa hemsidor.

JavaScript: Är ett av de mest använda språken på webben och används för att programmera hemsidor.

Python: Ett något äldre språk men är ett bra språk att börja med då det är enklare att förstå än många andra.

Ruby: Ett tydligt och enkelt språk med syftet att det ska vara lätt att lära sig.

C, C++ och C#: C är ett äldre programspråk som influerat i princip alla populära programspråk som används idag. Kan vara lite krångligare att lära sig, men när du väl kan dem så blir det lättare att lära sig andra språk. C++ och C# är modernare varianter av språket, även Java har utvecklats från C.

Att hitta lösningar

Programmering handlar inte bara om att skriva kod, utan det handlar även om att hitta på lösningar på problem. Många gånger så kan det finns flera olika lösningar på ett och samma problem. Det bästa är att då du ska programmera att tänka ut en lösning först, beskriva den med vanliga ord och sedan skriva din kod utifrån det.

Med hjälp av programmering går det att skapa en massa olika saker. Det går att göra spel, program, appar, musik och så vidare. Allt som är digitalt är uppbyggt av kod. Saker vi använder i vardagen är även de programmerade så som mobiltelefoner, leksaker, mikrovågsugnar, bilar, robotar med mera.

Vad är en algoritm?

Om det är ett särskilt problem eller en uppgift som har en instruktion kring hur det ska lösas, så kallas denna instruktion för algoritm. Idag består program av flera algoritmer alltså flera instruktioner.

Eftersom datorn är en maskin som endast gör exakt det den blir tillsagd att göra så måste du vara extra tydlig när du skriver instruktioner till en dator.

När en algoritm skapas så måste den vara i rätt ordning, eftersom datorn inte kan förstå om den ska göras i annan ordning. Den måste även vara exakt då en dator inte förstår om du råkat stava fel eller missat att sätta in ett visst tecken.  Dessutom måste din algoritm vara fullständig, då en dator inte kan tolka ofullständiga meningar.

Det finns en mängd mer att säga om programmering, programkod och algoritmer. Bland annat kan man även jobba med script, men det tar vi upp i ett annat inlägg.

3 Sep 2020